Seniornett

Onsdag 10. februar 2016Foredrag

Et foredrag om Digital Arv ble presentert på årsmøtet til Seniornett Bærum

(10.02.2016 10:25)
Les mer...

Leder 8. februar 20116

Maria Juliane Johansen har bakgrunn fra bankvesenet i Troms. Hun har gjennom mange år drevet organisasjonsarbeid innen gymnastikk og turn i Troms fylke. I de senere år har Maria ledet Seniornett Tromsø og ble i mai 2015 valgt inn i Hovedstyret i Seniornett Norge.

Et nytt år og nye muligheter for oss alle står for døren.

Som nytt styremedlem i Seniornett Norge, var jeg spent på de andre styremedlemmene og hvordan vi kom til å samarbeide. Jeg føler at vi har en godt samarbeide og at vi har hatt mange interessante saker å jobbe med så langt. Hyggelige mennesker både i styret, på kontoret og blant de frivillige.

Vi ønsker å få flest mulig seniorer med oss på nett. I dagens samfunn forventes det av oss at vi skal svare det offentlige via nettet. Mange banker slutter med brevgiro og da er det mange seniorer som sliter.

Seniorene er fortvilte og lurer på hvordan dette kan løses. Det er derfor vi i Seniornett har en utfordring.

Jeg ble kjent med Seniornett Tromsø under en Senior- Surf-dag, med spørsmål om jeg kunne hjelpe medlemmene på PC.

(Publisert 08.02.16 )
Les mer...

Leder 25. januar 2016

I dag skriver leder av Seniornett Kristiansund, Herlof Ødegaard. Han er født i 1946. og er pensjonert elektrofaglærer fra Kristiansund videregående skole siden 2008. Engasjert i Seniornett og DIS (slektsforskning). Har vært deltaker i opplæring av seniorer i samarbeid med Eldrerådet og pensjonistforeninger, sammen med private aktører og elevbedrifter.

SENIORNETT KRISTIANSUND har eksistert i noen år, men det var først i 2013 at klubben ble konstituert og etablert med formelt styre. Dette skjedde på initiativ fra Rov Sverre Fostervold, som ble valgt til leder. Før den tid hadde Frivilligsentralen i Kristiansund, ved daglig leder Elin Bamberg, holdt liv i kontakten med interesserte medlemmer. Foranledningen til den formelle stiftelsen var stor pågang fra ivrige seniorer som ønsket opplæring i databruk.

(Publisert 25.01.16 / Oppdatert 26.01.16)
Les mer...

Leder 11. januar 2016

I dag forteller Arne Sveen om Seniornett Gjøvik som har et solid antall medlemmer og god aktivitet. Foreningen har til og med bra tilgang på assistenter under sine kurs, noe mange andre foreninger vil misunne dem.

Seniornett Gjøvik

Seniornett Gjøvik ble stiftet i 2007. Initiativtaker til stiftelsen var Terje Hermod Johansen. I tilknytning til Frivilligdagen i september ble det invitert 2 repr fra Seniornett Norge for å være med å gi informasjon om Seniornett. Interessen blant publikum viste seg å være meget stor og stiftelsesmøte ble derfor berammet til 11.oktober på Frivilligsentralen i Gjøvik. Johansen ble valgt som den første lederen for foreningen. Han er fortsatt meget aktiv og er i dag nestleder i styret.

(Publisert 11.01.16 )
Les mer...

Leder 16. desember 2015

I dag skriver Kari Gjesteby som er medlem av Seniornetts hovedstyre. Hun har bakgrunn blant annet som riksmegler og var justisminister I Gro Harlem Bruntlands regjering.

Årets julegave til seniorer: nettbrett og brukerkurs!

(Publisert 15.12.15 / Oppdatert 25.01.16)
Les mer...

Nytt fra Styret

Seniornetts hovedstyre har hatt møte 1. desember 2015 avbrutt av Seniornetts tradisjonelle julelunsj. Møtet fortsatte så etter lunsjen.

(Publisert 14.12.15 / Oppdatert 25.01.16)
Les mer...

leder 30. november 2015

Idag får vi en hilsen fra Sortland hvor Seniornettforeningen har samarbeid med IKT-elevene ved Sortland videregående skole.

Seniornett Maurtuva Sortland

 

(Publisert 30.11.15 / Oppdatert 10.12.15)
Les mer...

Leder 16. november 2015

Monrad Kolstad er aktivt medlem av Seniornett Førde og ble i mai 2015 innvalgt i hovedstyret for Seniornett Norge. Han har bakgrunn fra landbruket båd administrativt og innen undervisning. Når det gjelder IT, er han selvlært. Kolstad har startet fem Seniornettklubber i Sogn og Fjordane. På fritida går det i dans og korsang.

(Publisert 16.11.15 / Oppdatert 10.12.15)
Les mer...

Leder 2. november 2015

I dag skriver Per Karstein Hembre som leder Seniornett Innherred.Han er maskiningeniør og bedriftsøkonom av utdannelse, har en mangsidig yrkesbakgrunn kombinert med gårdbruker. Foreningen omfatter Seniornett-medlemmer i flere kommuner. På bildet til høyre er Innherredkommunene merket rødt på et kart som viser det innerste av Trondheimsfjorden med omliggende kommuner.

 

(Publisert 02.11.15 / Oppdatert 10.12.15)
Les mer...

Norsis

I disse dager kjører Norsis en nasjonal undersøkelse om sikkerhet. Det er viktig at så mange som mulig svarer på denne.

(Publisert 25.01.16 )
Les mer...

Cookies

Medlemsbrev for januar 2016 er klar til lesing her

(Publisert 15.01.16 )

App for diabetes

Norsk Diabetikerforbund og Webstep har samarbeidet om utviklingen av en ny app for beregning for de med diabetes 2.

(Publisert 10.12.15 )
Les mer...

Klubbsider

I henhold til de nye vedtekter til Seniornett Norge er alle sidene til de lokale Seniornett foreninger flyttet til et nytt sted på våre websider. Fanen heter ‘Foreninger’ og finnes på samme posisjon på venstre siden som de sider som het ‘Lokalklubb’. Om du har lagret en lenke til din lokale forening må du gjøre det på nytt.

Vi beklager at det blir merarbeid for de som har favoritter eller bokmerker eller lenker fra Facebook og websider. Det er viktig for oss at webstedet reflekterer endringene som er vedtatt av årsmøtet.

(Publisert 06.10.15 )

Windows 10

Konvertering til Windows 10

av Hans Henrik Støvne, Seniornett Kongsberg

(Publisert 24.08.15 )
Les mer...

Nytt nettbrett

Vi har idag mottatt den følgende pressemeldingen som kan bli av interesse til noen av dere.

(Publisert 19.08.15 )
Les mer...

Svindel

Bli forsiktig med bruk av mobil. Aldri svar på ukjent telefonnumre!

Det skjer at folk ringer til en annen og tar feil av nummeret. Om noen du kjenner forsøker å ta kontakt ringer de igjen. Det er enkelt å kontrollere norske telefonnumre på nett. Men oppringing fra et ukjent utenlandsk nummer kan koste flesk. Jeg opplevde å bli oppringte hver halvtime av et ukjent nummer – kjemper irriterende. Nummeret er +37178822298. Det varte i et par dager. Jeg skrev nummeret i mitt søk på internett – og vips! Det viste seg å bli et nummer som er kjent. Her er en beskrivelse på norsk http://www.tk.no/innenriks/nyheter/er-det-37178822298-som-ringer/s/5-47-19472

http://forbrukerombudet.no/ og http://www.forbrukerradet.no/ har lister over svindel forsøk

(Publisert 21.07.15 )

Ferietid

Husk sikkerhet! Skru av alle datautstyr og fjern kontakter fra veggen i tilfelle lynnedslag.

(Publisert 06.07.15 )
Les mer...